Deutsch
DATUM
PREMIERE
22.
November 1987

SŁUŻĄCA PANIĄ

(Polski) Afisz
Programm

1987

Produzenten:

Musikdirektor: Paweł Przytocki
Regie: Małgorzata Dziewulska
Szenografie: Jadwiga Jarosiewicz
Musikalische Zusammenarbeit: Adam Jasiński
Radaktion des Programmheftes: Bożena Kuzańska

Besetzung:

(Polski) Serpina: Hanna Klimczak, Maria Szczucka, Elżbieta Walaszczyk
(Polski) Uberto: Zbigniew Macias, Andrzej Niemierowicz, Grzegorz Różycki
(Polski) Vespone: Tadeusz Jędras, Stefan Paska
Unterstrichene Personen spielte im Premier

(Polski) Spektakl granach na scenie kameralnej w Muzeum Historii Miasta Łodzi w ramach jednego wieczoru z „Sonatą na kobietę i mężczyznę“ i „Telefonem“.