Deutsch
DATUM
PREMIERE
22.
November 1987

Komponist:

Gian-Carlo Menotti

TELEFON

(Polski) Afisz
Programm

1987

Produzenten:

Musikdirektor: Paweł Przytocki
Regie: José Luis Perez
Szenografie: José Luis Perez
Musikalische Zusammenarbeit: Adam Jasiński

Besetzung:

Lucy: Hanna Klimczak, Sylwia Maszewska
Ben: Tadeusz Jędras, Paweł Kajzderski, Andrzej Niemierowicz
Unterstrichene Personen spielte im Premier

(Polski) Spektakl granach na scenie kameralnej w Muzeum Historii Miasta Łodzi w ramach jednego wieczoru z „Sonatą na kobietę i mężczyznę“ i „Służącą panią“.