Deutsch
DATUM
PREMIERE
20.
Februar 1971

UPROWADZENIE Z SERAJU

(Polski) Plakat
Programm

1971

Produzenten:

Musikdirektor: Mieczysław Wojciechowski
Inszenierung und Regie: Frans Boerlage
Dekorationen und Kostüme: Łucja Kossakowska
Chorleitung: Kazimierz Urbański
Radaktion des Programmheftes: Stanisław Dyzbardis

Besetzung:

(Polski) Selim: Stanisław Heimberger, Zbigniew Jankowski
(Polski) Konstancja: Teresa May-Czyżowska, Irena Jurkiewicz
(Polski) Blonda: Izabella Nawe, Janina Hamernik, Ewelina Kwaśniewska
(Polski) Belmonte: Roman Werliński, Jan Kunert
(Polski) Pedrillo: Romuald Spychalski, Adam Duliński
(Polski) Osmin: Antoni Majak, Stanisław Michoński
Unterstrichene Personen spielte im Premier

Inserts