English
DATE
PREMIERE
5,
February 1983

Composer:

Fromenthal Halévy

ŻYDÓWKA

(Polski) Afisz
Program

1983, Srebrna Łódka nagroda TPŁ

Producers:

Music Director: Aleksander Tracz
Direction: Maria Fołtyn
Scenography: Marian Kołodziej
Choreography: Kazimierz Wrzosek
choir preparation: Elżbieta Kwiecień
Musical cooperation: Zbigniew Goncerzewicz
Handbook edited by: Stanisław Dyzbardis

(Polski)

„Srebrna Łódka” nagroda Towarzystwa Przyjaciół Łodzi
dla spektaklu „Żydówka”
za najlepszy spektakl w sezonie 1982/1983