Polski
DATA
PREMIERY
5
lutego 1983

Kompozytor:

Fromenthal Halévy

ŻYDÓWKA

1983, Srebrna Łódka nagroda TPŁ

Realizatorzy:

Kierownictwo muzyczne: Aleksander Tracz
Reżyseria: Maria Fołtyn
Scenografia: Marian Kołodziej
Choreografia: Kazimierz Wrzosek
Przygotowanie chóru: Elżbieta Kwiecień
Współpraca muzyczna: Zbigniew Goncerzewicz
Redakcja programu: Stanisław Dyzbardis

„Srebrna Łódka” nagroda Towarzystwa Przyjaciół Łodzi
dla spektaklu „Żydówka”
za najlepszy spektakl w sezonie 1982/1983