Deutsch
DATUM
PREMIERE
5.
Februar 1983

Komponist:

Fromenthal Halévy

ŻYDÓWKA

(Polski) Afisz
Programm

1983, Srebrna Łódka nagroda TPŁ

Produzenten:

Musikdirektor: Aleksander Tracz
Regie: Maria Fołtyn
Szenografie: Marian Kołodziej
Choreographie: Kazimierz Wrzosek
Chor Vorbereitung: Elżbieta Kwiecień
Musikalische Zusammenarbeit: Zbigniew Goncerzewicz
Radaktion des Programmheftes: Stanisław Dyzbardis

(Polski)

„Srebrna Łódka” nagroda Towarzystwa Przyjaciół Łodzi
dla spektaklu „Żydówka”
za najlepszy spektakl w sezonie 1982/1983