Русский

Antoni Majak

Группа: Soliści

————

Urodził się w 1911 roku w Warszawie i już od najmłodszych lat śpiewał w amatorskich chórach, należał do kół śpiewaczych, brał udział w przedstawieniach amatorskiej sceny teatralnej. Mając zaledwie 17 lat występował w Operetce Reprezentacyjnej w Warszawie, Operetce Nowości i Operetce Warszawskiej. Po Ogólnopolskim Konkursie Młodego Śpiewaka zorganizowanym przez Towarzystwo Opery Narodowej stanął na deskach Warszawskiej Opery Objazdowej w roli Stolnika w Moniuszkowskiej Halce.

W roku 1938 roku otrzymał angaż w Teatrze Wielkim w Warszawie. Wojna przerwała karierę artysty, jednak już w 1946 roku otrzymał ofertę współpracy z Operą Śląską w Bytomiu. Na scenę operową wkroczył nieprzerwany korowód postaci operowych powołanych do życia dzięki talentowi i umiejętnościom Antoniego Majaka, a wśród nich m.in.: demoniczny Mefistofeles w Fauście Gounoda, oszalały młynarz z Rusałki Dargomyżskiego czy swat Kecal ze Sprzedanej narzeczonej Smetany.

W Bytomiu w 1953 roku rozpoczął również swoją działalność reżyserską; reżyserował w teatrach Gdańska, Wrocławia, Poznania, Łodzi i Warszawy, tworząc wiele wspaniałych spektakli. Od roku 1955 był solistą Państwowej Opery im. St. Moniuszki w Poznaniu, a od 1960 – Opera Łódzka, a później Teatr Wielki stały się na długie lata „domem” artysty.

Antoni Majak współorganizował Operę Łódzką, był jej kierownikiem artystycznym w latach 1960-1961. Był jednym z założycieli Teatru Wielkiego w Łodzi, w początkowym okresie współtworzył jego kształt i charakter, biorąc udział w prawie wszystkich przedstawieniach i reżyserując znaczną ich część.

W 1978 roku pożegnał Teatr Wielki i odszedł na emeryturę, nie zaprzestał jednak czynnego uczestniczenia w życiu artystycznym kraju. Brał udział w wielu koncertach, reżyserował kolejne przedstawienia, występował w audycjach radiowych, programach telewizyjnych, grał w filmie i teatrze dramatycznym. Zajmował się także pracą pedagogiczną.