Deutsch

XII Operowy prima aprilis – 5 kwietnia 1987

fot. Chwalisław Zieliński