English

XXXI Scena młodych – 24 września 1989

fot. Chwalisław Zieliński