Deutsch
DATUM
PREMIERE
14.
Mai 1993

Komponist:

Jan Sebastian Bach, Benjamin Britten

CHUSTECZKA

1993

Produzenten:

Szenario Choreographie und Inszenierung Szenografie Musik: Czesław Bilski
Zusammenarbeit: Małgorzata Sładysz
Radaktion des Programmheftes: Tomasz Graczyk

Besetzung:

(Polski) Desdemona: Małgorzata Marcinkowska
(Polski) Otello: Krzysztof Pabjańczyk
(Polski) Jago: Henryk Olszewski
(Polski) Blanca: Aida Ichsanowa, Mirosława Miłoń
(Polski) Emilia: Luiza Żymełka
(Polski) Kasjo: Jarosław Brzyski, Arkadiusz Gołygowski
Unterstrichene Personen spielte im Premier

(Polski) Tytuł grany w jednym spektaklu z: „Salome” i „Z życia lalki”, pod wspólnym tytułem „Collage”.