English
DATE
PREMIERE
23,
November 1975

SOJUSZ ŚWIATA PRACY Z KULTURĄ

KONCERT SOLISTÓW TEATRU WIELKIEGO dla delegatów przed VII Zjazdem PZPR

Producers: