Deutsch
DATUM
PREMIERE
23.
November 1975

SOJUSZ ŚWIATA PRACY Z KULTURĄ

KONCERT SOLISTÓW TEATRU WIELKIEGO dla delegatów przed VII Zjazdem PZPR

Produzenten: