Русский
ДАТА
ПРЕМЬЕРЫ
23
ноября 1975

Композитор:

SOJUSZ ŚWIATA PRACY Z KULTURĄ

SOJUSZ ŚWIATA PRACY Z KULTURĄ

KONCERT SOLISTÓW TEATRU WIELKIEGO dla delegatów przed VII Zjazdem PZPR

Продюсеры: