Polski
DATA
PREMIERY
23
listopada 1975

SOJUSZ ŚWIATA PRACY Z KULTURĄ

KONCERT SOLISTÓW TEATRU WIELKIEGO dla delegatów przed VII Zjazdem PZPR

Realizatorzy: