English

Ryszard Czogała

Crew: Soliści

Przez ponad dwadzieścia lat był etatowym solistą Teatru Wielkiego w Łodzi. Po raz pierwszy wystąpił w 1968 roku jako Sciarrone w Tosce Pucciniego. Należał do tych artystów, którzy na swoim koncie najwięcej mają ról drugoplanowych, bez których jednak spektakl operowy nie mógłby zaistnieć. Ryszard Czogała potrafił stworzyć postać żywą, zauważalną i zapamiętywana przez publiczność. Należą do nich m.in.: Fiorello w Cyruliku sewilskim Rossiniego, Zuniga  w Carmen Bizeta, Paliw Baronie cygańskim Straussa, Rotmistrz w Eugeniuszu Onieginie Czajkowskiego,  Reinmar w Tannhäuserze Wagnera, Jagu w Manru Paderewskiego, Grenvil w Traviacie
i Arcykapłan Baala w Nabuccu Verdiego, Alcindor w Cyganerii Pucciniego.
Ostatnią rolą artysty przygotowaną w Teatrze Wielkim w Łodzi była partia Komandora w Don Giovannim Mozarta w reżyserii Marka Weissa-Grzesińskiego w 1991 roku.