English
DATE
PREMIERE
1,
February 1975

Composer:

ALICJA DANKOWSKA – 25. LECIE PRACY ARTYSTYCZNEJ

Producers:

(Polski)

Galowy spektakl opery Jana Stefaniego KRAKOWIACY I GÓRALE z Jubilatką w partii Doroty.