English

Publishing

(Polski) JUBILEUSZE

(Polski)


Jubileusz
Ireneusza Jakubowskiego
 28 lutego 2009

Jubileusz
Andrzeja Saciuka
 11 stycznia 2011

Jubileusz
Jolanty Bibel
 19 stycznia 2011

Jubileusz
Tadeusza Kozłowskiego
 2013

Jubileusz Kazimierza Kowalskiego
 19 listopada 2011

25-lecie pracy artystycznej
Jolanty Bibel
 14 stycznia 2006

Traviata
 24 kwietnia 2012

Straszny Dwór
55 LAT ŁÓDZKIEJ OPERY
27 września 2009

(Polski) KSIĄŻKI SEZONU

(Polski)


Przewodnik repertuarowy
na sezon 2009/2010

Przewodnik repertuarowy
na sezon 2010/2011

(Polski) ALBUMY

(Polski)  

40 lat Teatru Wielkiego
w Łodzi
cz.1
40 lat Teatru Wielkiego
w Łodzi cz.2
50 lat Stałej Sceny Operowej
w Łodzi

(Polski) INNE

(Polski)


Zespoły Teatru

Wielkiego w Łodzi
1967 
Fryderyk Sellin
i jego Teatr Wielki
Carmen
18 listopada 2006