English

(Polski) Spektakl powtórzony 22 maja 1982 z udziałem Ewy Głowackiej i Tadeusza Matacz – Teatr Wielki w Warszawie.