English
DATE
PREMIERE
5,
May 2019

Niestraszny Straszny dwór

(Polski) PLAKAT

2019

Producers:

(Polski) Kierownictwo muzyczne: Michał Kocimski
(Polski) Reżyseria: Roberto Skolmowski
(Polski) Scenografia multimedialna: Wojciech Hejno
(Polski) Reżyseria światła: Adam Trautz
(Polski) Choreografia: Beata Brożek-Grabarczyk
(Polski) Choreografia Mazura: Zbigniew Kiliński
(Polski) Asystenci reżysera: Adam Grabarczyk, Waldemar Stańczuk
(Polski) Autor plakatu: Mariusz Andryszczyk
(Polski) Autor zdjęć: Ewa Ryszkowska

Cast:

(Polski) Miecznik: Zenon Kowalski
(Polski) Hanna: (Polski) Dorota Wójcik
(Polski) Jadwiga: Agnieszka Makówka
(Polski) Damazy: Krzysztof Marciniak
(Polski) Stefan: Dominik Sutowicz
(Polski) Zbigniew: Rafał Pikała
(Polski) Cześnikowa: Bernadetta Grabias
(Polski) Maciej: Andrzej Kostrzewski
(Polski) Skołuba: Grzegorz Szostak
(Polski) Stara niewiasta: Olga Maroszek
(Polski) Narrator: Roberto Skolmowski
(Polski) oraz: Chór, Balet, Orkiestra Teatru Wielkiego w Łodzi
Underlined persons were a part of premier cast

(Polski)

patronat honorowy
Marszałek Województwa Łódzkiego
Grzegorz Schreiber

Spektakl plenerowy przygotowany z okazji 200. urodzin Stanisława Moniuszki
wystawiony na placu Dąbrowskiego w Łodzi

 

Dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.