English
DATE
PREMIERE
3,
March 1977

SOJUSZ ŚWIATA PRACY Z KULTURĄ

IV KONCERT Z CYKLU SPOTKANIA Z OPERĄ – KNIAŹ IGOR
Bełchatów  – Domiechowice

Producers: