English

BALLET RAMBERT (Anglia)

Dates:

May
22, 1972

Composer:

Grażyna Bacewicz, Billy Page, Buddy Johnson, Gustav Mahler, Morton Subotnic

The show title:

(Polski) FOUR ACCORDING, AKT, CIEMNE ELEGIE, OBEJMIJ TYGRYSA I WRÓĆ W GÓRY

Producers:

(Polski) Choreografia FOUR ACCORDING: John Chesforth
(Polski) Scenografia FOUR ACCORDING: Peter Cazalet
(Polski) Choreografia i scenografia AKT: Linda Hodes
(Polski) Choreografia CIEMNE ELEGIE: Antony Tudor
(Polski) Kostiumy CIEMNE ELEGIE: Nadia Benois
(Polski) Choreografia OBEJMIJ TYGRYSA I WRÓĆ W GÓRY: Glen Tetley
(Polski) Scenografia OBEJMIJ TYGRYSA I WRÓĆ W GÓRY: Nadine Benois