English

TEATR WIELKI W ŁODZI

Dates:

June
2, 1987

Composer:

Karol Szymanowski, Tomaso Albinoni, FAUNA Claude Debussy, Arthur Honegger, Igor Strawiński

The show title:

(Polski) HARNAŚ, ADAGIO g-moll, POPOŁUDNIE FAUNA, EPIPHANES, APOLLON MUSAGETE (Apollo i Muzy)

Producers:

(Polski) Choreografia HARNAŚ: Ewa Wycichowska
(Polski) Choreografia ADAGIO g-moll: Antal Fodor
(Polski) Choreografia POPOŁUDNIE FAUNA: Serge Lifar
(Polski) Choreografia EPIPHANES: Eva Borg
(Polski) Scenografia EPIPHANES: Monique Lancelot
(Polski) Choreografia APOLLON MUSAGETE: Georges Balanchine

Description of the show:

(Polski) Spektakl pod wspólnym tytułem “Hommage à Lifar” – wieczór poświęcony pamięci Serge Lifara.