English
DATE
PREMIERE
13,
April 1996

Composer:

Ludomir Różycki

CASANOVA

(Polski) Afisz
Program

1996

Producers:

Music Director: Kazimierz Wiencek
Direction and choreography: Włodzimierz Traczewski
Scenography: Anna Borkowska-Ekiert
Choir management: Marek Jaszczak
Musical cooperation: Piotr Wujtewicz
Light: Jerzy Stachowiak
Handbook edited by: Agnieszka Smuga

Cast:

(Polski) Casanova, bibliotekarz: Ireneusz Jakubowski, Krzysztof Marciniak
(Polski) Książę Waldstein: Zenon Kowalski
(Polski) Casanova: Ireneusz Jakubowski, Krzysztof Marciniak
(Polski) Jussuf-bej: Jarosław Wąsik
(Polski) Zelma, jego córka: (Polski) Dorota Wójcik, Danuta Dudzińska-Wieczorek
(Polski) Izmaił-pasza: Borys Ławreniw
(Polski) Fatma, jego żona: Sylwia Maszewska
(Polski) Wielki Eunuch: Wiesław Pietrzak
(Polski) Casanova, sekretarz króla: Ireneusz Jakubowski, Krzysztof Marciniak
(Polski) Binetti, śpiewaczka: Anna Jeremus
(Polski) Król Stanisław August: Jerzy Wolniak
(Polski) Hrabia Branicki: Andrzej Niemierowicz
(Polski) Maciej Kamieński, kompozytor: Piotr Miciński
(Polski) Ryx, impresario: Jarosław Wąsik
(Polski) Dama dworu I: Elżbieta Perlińska
(Polski) Dama dworu II: Maria Brojek
(Polski) Casanova, więzień: Ireneusz Jakubowski, Krzysztof Marciniak
(Polski) Caton, jego kochanka: Delfina Ambroziak
(Polski) Baron Nolli, prefekt policji: Tomasz Fitas
(Polski) Hrabia Monti: Krzysztof Dyttus
(Polski) Kawaler Brandini: Jarosław Wąsik, Józef Mituta
(Polski) Kawaler Chiari: Henryk Rzepa
(Polski) Marietta: Elżbieta Perlińska
(Polski) Margot: Maria Brojek
(Polski) Casanova: Ireneusz Jakubowski, Krzysztof Marciniak
(Polski) Książę Waldstein: Zenon Kowalski
(Polski) Laura: Danuta Dudzińska-Wieczorek
(Polski) soliści baletu: Malwina Poleszak, Edyta Wasłowska, Krzysztof Brodek, Krzysztof Pabjańczyk, Sylwester Śpiewak
Underlined persons were a part of premier cast