English

XXXIV Bogusław Kaczyński – 7 stycznia 1990

fot. Chwalisław Zieliński