English
DATE
PREMIERE
6,
February 1999

Composer:

Ludwig Minkus

BAJADERA

(Polski) Afisz

1999

Producers:

Choreography: Aleksandra Stanisławska
Scenography: Maciej Biegański
Author: Robert Skolmowski

Cast:

(Polski) Poeta: Wiesław Dudek
(Polski) Nikia, bajadera: Edyta Wasłowska
(Polski) Gamsatti, córka Radży: Monika Marzec
(Polski) Solor, wojownik: Vitalij Volosin
(Polski) Wielki Bramin: Tomasz Jagodziński
(Polski) Radża, Dyrektor teatru: Krzysztof Brodek
(Polski) Służąca Gramsatti, Garderobiana: Lidia Nowak
(Polski) Przyjaciółka: Beata Brożek
(Polski) Fakir: Krzysztof Pabjańczyk
(Polski) Złoty Bożek: Kamil Chmielecki
(Polski) Trzy Cienie: Katarzyna Lewandowska, Monika Maciejewska-Potockas, Agata Pawlak-Pabjańczyk
(Polski) Grand pas: Agnieszka Antoszczyk, Aneta Król, Katarzyna Lewandowska, Monika Maciejewska-Potockas, Agata Pawlak-Pabjańczyk, Jerzy Gęsikowski, Krzysztof Zawadzki
Underlined persons were a part of premier cast

Inserts