English
DATE
PREMIERE
31,
October 1958

Composer:

DRUGA PARADA PARNELLA

Opera Łódzka – 1958

Producers:

(Polski) Choreografia i inscenizacja: Feliks Parnell
(Polski) Dekoracje: Ewa Soboltowa
(Polski) Kostiumy: Maja Berezowska, Ewa Sobolowa
(Polski) Część I. Wesele na wsi - Muzyka: na motywach ludowych Z. Wiehlera
(Polski) Część II. Chopiniana - Muzyka: Fryderyk Chopin
(Polski) Część III. Lajkonik - Muzyka: Zygmunt Wiehler

Cast:

(Polski) Część I. Zaloty: Maria Łapińska, Feliks Malinowski
(Polski) Część I. 2. Wypyty: Włodzimierz Traczewski, Halina Kozielewska, Janina Niesobska, Krystyna Ciesielska
(Polski) Część I. 3. Swaty: cały zespół
(Polski) Część I. 4. Plecenie wianka: Krystyna Zalewska, Halina Kozielewska, Krystyna Ciesielska
(Polski) Część I. 5. Zaplatanie warkoczy: Maria Łapińska, Janina Niesobska, Barbara Garstkiewicz, Izabella Gorzkowska, Krystyna Sawicka
(Polski) Część I. 6. Do ślubu: Maria Łapińska, Feliks Malinowski
(Polski) Część I. 7. Powrót z kościoła:
(Polski) Panna młoda: Maria Łapińska
(Polski) Pan młody: Feliks Malinowski
(Polski) Ojcowie: Stefan Piątkowski, Janusz Stolarski
(Polski) Matka: Gerda Żmudzińska
(Polski) Swat: Włodzimierz Traczewski
(Polski) Drużbowie: Bronisław Rajkowski, Zygmunt Dudziak
(Polski) Druhny: Barbara Garstkiewicz, Janina Niesobska
(Polski) Czepianka: Krystyna Zalewska
(Polski) Dziewczęta: Izabella Gorzkowska, Krystyna Ciesielska, Krystyna Sawicka, Halina Kozielewska
(Polski) Chłopcy: Jerzy Dampc, Adam Różalski, Bogdan Jankowski, Wiesław Głowacki
(Polski) Część II. Etiuda rewolucyjna: Janina Niesobska, Krystyna Zalewska, Edward Pokross, Maria Łapińska, Jerzy Dampc, Barbara Garstkiewicz, Adam Różalski, Izabella Gorzkowska, Feliks Parnell, Włodzimierz Traczewski, Zygmunt Dudziak, Bronisław Rajkowski, Krystyna Sawicka, Halina Kozielewska, Bogdan Jankowski, Gerda Żmudzińska
(Polski) Część II. Mazurek h-moll: Krystyna Zalewska, Janina Niesobska, Izabella Gorzkowska, Krystyna Sawicka, Włodzimierz Traczewski, Barbara Garstkiewicz, Gerda Żmudzińska, Halina Kozielewska, Feliks Parnell, Bronisław Rajkowski, Zygmunt Dudziak
(Polski) Część II. Mazurek fis-moll: Maria Łapińska
(Polski) Część II. Mazurek g-dur: Krystyna Sawicka, Bronisław Rajkowski
(Polski) Część II. Mazurek e-moll i d-dur: Maria Łapińska, Barbara Garstkiewicz, Halina Kozielewska, Gerda Żmudzińska, Iwona Makiewicz, Jerzy Dampc
(Polski) Część II. Mazurek as-dur: Izabella Gorzkowska, Włodzimierz Traczewski
(Polski) Część II. Mazurek cis-moll: Edward Pokross
(Polski) Część II. Mazurek e-dur: Maria Łapińska, Barbara Garstkiewicz, Krystyna Zalewska, Janina Niesobska, Gerda Żmudzińska, Feliks Parnell, Jerzy Dampc, Bogdan Jankowski, Adam Różalski, Zygmunt Dudziak
(Polski) Część II. Polonez fis-moll: cały zespół
(Polski) Część III. Lajkonik: Włodzimierz Traczewski
(Polski) Część III. Tatar: Adam Różalski
(Polski) Część III. Flisacy: Bronisław Rajkowski, Bogdan Jankowski, Janusz Stolarski
(Polski) Część III. Żony flisaków: Krystyna Zalewska, Barbara Garstkiewicz, Janina Niesobska, Iwona Makiewicz, Halina Kozielewska
(Polski) Część III. Krakowiacy: Jerzy Dampc, Zygmunt Dudziak, Edward Pokross
(Polski) Część III. Krakowianki: Krystyna Ciesielska, Gerda Żmudzińska, Krystyna Sawicka
(Polski) Część III. Pożegnanie, muzyka F. Chopin: Maria Łapińska, Feliks Malinowski
(Polski) Część III. Obertas fantastyczny, muzyka L. Różycki: Włodzimierz Traczewski
(Polski) Część III. Gotowi do konkursy, muzyka J. Strauss: Izabella Gorzkowska, Eugeniusz Raducki
(Polski) Część III. Chłopski pojedynek muzyka Z. Wiehler: Krystyna Zalewska, Janina Niesobska, Włodzimierz Traczewski, Bronisław Rajkowski, Feliks Malinowski
(Polski) Część III. Fantazja wschodnia, muzyka L. Delibes: Edward Pokross
(Polski) Część III. Dożynki, muzyka L. Lewandowski: cały zespół
Underlined persons were a part of premier cast

(Polski)

Widowisko baletowe.