Polski
DATA
PREMIERY
31
października 1958

Kompozytor:

DRUGA PARADA PARNELLA

Opera Łódzka – 1958

Realizatorzy:

Choreografia i inscenizacja: Feliks Parnell
Dekoracje: Ewa Soboltowa
Kostiumy: Maja Berezowska, Ewa Sobolowa
Część I. Wesele na wsi - Muzyka: na motywach ludowych Z. Wiehlera
Część II. Chopiniana - Muzyka: Fryderyk Chopin
Część III. Lajkonik - Muzyka: Zygmunt Wiehler

Obsada:

Część I. Zaloty: Maria Łapińska, Feliks Malinowski
Część I. 2. Wypyty: Włodzimierz Traczewski, Halina Kozielewska, Janina Niesobska, Krystyna Ciesielska
Część I. 3. Swaty: cały zespół
Część I. 4. Plecenie wianka: Krystyna Zalewska, Halina Kozielewska, Krystyna Ciesielska
Część I. 5. Zaplatanie warkoczy: Maria Łapińska, Janina Niesobska, Barbara Garstkiewicz, Izabella Gorzkowska, Krystyna Sawicka
Część I. 6. Do ślubu: Maria Łapińska, Feliks Malinowski
Część I. 7. Powrót z kościoła:
Panna młoda: Maria Łapińska
Pan młody: Feliks Malinowski
Ojcowie: Stefan Piątkowski, Janusz Stolarski
Matka: Gerda Żmudzińska
Swat: Włodzimierz Traczewski
Drużbowie: Bronisław Rajkowski, Zygmunt Dudziak
Druhny: Barbara Garstkiewicz, Janina Niesobska
Czepianka: Krystyna Zalewska
Dziewczęta: Izabella Gorzkowska, Krystyna Ciesielska, Krystyna Sawicka, Halina Kozielewska
Chłopcy: Jerzy Dampc, Adam Różalski, Bogdan Jankowski, Wiesław Głowacki
Część II. Etiuda rewolucyjna: Janina Niesobska, Krystyna Zalewska, Edward Pokross, Maria Łapińska, Jerzy Dampc, Barbara Garstkiewicz, Adam Różalski, Izabella Gorzkowska, Feliks Parnell, Włodzimierz Traczewski, Zygmunt Dudziak, Bronisław Rajkowski, Krystyna Sawicka, Halina Kozielewska, Bogdan Jankowski, Gerda Żmudzińska
Część II. Mazurek h-moll: Krystyna Zalewska, Janina Niesobska, Izabella Gorzkowska, Krystyna Sawicka, Włodzimierz Traczewski, Barbara Garstkiewicz, Gerda Żmudzińska, Halina Kozielewska, Feliks Parnell, Bronisław Rajkowski, Zygmunt Dudziak
Część II. Mazurek fis-moll: Maria Łapińska
Część II. Mazurek g-dur: Krystyna Sawicka, Bronisław Rajkowski
Część II. Mazurek e-moll i d-dur: Maria Łapińska, Barbara Garstkiewicz, Halina Kozielewska, Gerda Żmudzińska, Iwona Makiewicz, Jerzy Dampc
Część II. Mazurek as-dur: Izabella Gorzkowska, Włodzimierz Traczewski
Część II. Mazurek cis-moll: Edward Pokross
Część II. Mazurek e-dur: Maria Łapińska, Barbara Garstkiewicz, Krystyna Zalewska, Janina Niesobska, Gerda Żmudzińska, Feliks Parnell, Jerzy Dampc, Bogdan Jankowski, Adam Różalski, Zygmunt Dudziak
Część II. Polonez fis-moll: cały zespół
Część III. Lajkonik: Włodzimierz Traczewski
Część III. Tatar: Adam Różalski
Część III. Flisacy: Bronisław Rajkowski, Bogdan Jankowski, Janusz Stolarski
Część III. Żony flisaków: Krystyna Zalewska, Barbara Garstkiewicz, Janina Niesobska, Iwona Makiewicz, Halina Kozielewska
Część III. Krakowiacy: Jerzy Dampc, Zygmunt Dudziak, Edward Pokross
Część III. Krakowianki: Krystyna Ciesielska, Gerda Żmudzińska, Krystyna Sawicka
Część III. Pożegnanie, muzyka F. Chopin: Maria Łapińska, Feliks Malinowski
Część III. Obertas fantastyczny, muzyka L. Różycki: Włodzimierz Traczewski
Część III. Gotowi do konkursy, muzyka J. Strauss: Izabella Gorzkowska, Eugeniusz Raducki
Część III. Chłopski pojedynek muzyka Z. Wiehler: Krystyna Zalewska, Janina Niesobska, Włodzimierz Traczewski, Bronisław Rajkowski, Feliks Malinowski
Część III. Fantazja wschodnia, muzyka L. Delibes: Edward Pokross
Część III. Dożynki, muzyka L. Lewandowski: cały zespół
Uwaga: osoby podkreślone występowały w spektaklu premierowym

Widowisko baletowe.