English
DATE
PREMIERE
30,
March 1985

Composer:

Ludomir Różycki

PAN TWARDOWSKI

(Polski) Plakat
(Polski) Afisz
Program

1985

Producers:

Music Director: Aleksander Tracz
Direction and choreography: Janina Niesobska
Scenography: Jadwiga Jarosiewicz
Female choir preparation: Henryk Karpiński
Children choir preparation: Henryk Blacha
Handbook edited by: Ewa Juszyńska-Poradecka

Cast:

(Polski) Pan Twardowski: Sławomir Balcerek, Andrzej Cybulski, Roman Komassa, Bogusław Topajew
(Polski) Kusy: Roman Komassa, Henryk Minkiewicz, Krzysztof Starczewski
(Polski) Pani Twardowska: Bogdan Jankowski, Kazimierz Knol
(Polski) Maciek, sługa Twardowskiego: Bogdan Kaluszka, Zbigniew Sobis, Mieczysław Miedziński
(Polski) Królowa Podziemia: Dobrosława Gutek-Woźniak, Edyta Wasłowska
(Polski) Belzebub: Czesław Bilski, Bogusław Topajew
(Polski) Królowa Olkusza: Grażyna Popławska, Edyta Wasłowska, Katarzyna Wojtkowiak
(Polski) Królowa Wschodu: Anna Fronczek-Lewandowska, Edyta Wasłowska, Ewa Wycichowska
(Polski) Niewolnica: Dobrosława Gutek-Woźniak, Michalina Korniluk, Edyta Wasłowska
(Polski) Król Zygmunt August: Czesław Bilski, Kazimierz Knol
(Polski) Duch Królowej Barbary: Danuta Lewczuk, Katarzyna Wojtkowiak
(Polski) Cyganka: Małgorzata Sładysz, Krystyna Sobkowiak
(Polski) Krasawica: PAN TWARDOWSKI, Liliana Kowalska
(Polski) Taniec żydowski: Alojza Bula, Krystyna Margas, Bogdan Jankowski, Zbigniew Sobis
(Polski) Śpiew: Teresa May-Czyżowska, Jolanta Kondraciuk, Marek Torzewski, Ryszard Wróblewski
(Polski) oraz: zespół baletowy
Underlined persons were a part of premier cast