Polski
DATA
PREMIERY
30
marca 1985

Kompozytor:

Ludomir Różycki

PAN TWARDOWSKI

Plakat
Afisz
Program

1985

Realizatorzy:

Kierownictwo muzyczne: Aleksander Tracz
Reżyseria i choreografia: Janina Niesobska
Scenografia: Jadwiga Jarosiewicz
Przygotowanie chóru żeńskiego: Henryk Karpiński
Przygotowanie chóru dziecięcego: Henryk Blacha
Redakcja programu: Ewa Juszyńska-Poradecka