English
DATE
PREMIERE
6,
December 1982

Composer:

GALOWY WIECZÓR BALETOWY