English

KAZIMIERA BANASIAK…

————

Legendarna „Pani Kasia” Teatru Wielkiego w Łodzi odeszła (10 stycznia 2020 roku) w wieku dziewięćdziesięciu lat. Pracownik Działu Organizacji Pracy Artystycznej, przez wiele lat jego szefowa – prawa ręka dyrektorów Teatru. Była osobą o wielkiej wiedzy i doświadczeniu – człowiekiem teatru z prawdziwego zdarzenia. Zawsze „trzymała stronę” artystów, a na pierwszym miejscu stawiała komfort ich pracy i artystyczny wizerunek Teatru. Uznanie wszystkich pracowników Teatru zdobyła wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem. I choć była osobą niezwykle wymagającą i konsekwentną, dbającą o wzajemny szacunek, to jej życzliwość i wyrozumiałość sprawiały, że każda Jej decyzja – bywało, że dyskusyjna – przyjmowana była ze zrozumieniem i akceptacją.
O ludziach jak Pani Kasia często mówi się „człowiek teatru starej daty”…
Coś w tym określeniu jest! Wielka strata, że odchodzą i jest Ich coraz mniej.

 

na zdjęciu:
od lewej Anna Słubik, Józef Niewiadomski, Sylwester Banaszczyk, Kazimiera Banasiak, Wojciech Boczkowski, Wera Kuźmińska
fot. Ch. Zieliński