English
DATE
PREMIERE
13,
January 1988

Composer:

Piotr Czajkowski

EUGENIUSZ ONIEGIN

(Polski) Afisz

1988

Producers:

Music Director: Andrzej Straszyński
Staging: Maciej Prus
Direction: Maciej Prus
Scenography: Andrzej Witkowski
Choreography: Ewa Wycichowska
Choir management: Leon Zaborowski

(Polski) Wznowienie spektaklu z 1983 roku.