English
DATE
PREMIERE
19,
January 1985

HALKA

(Polski) Afisz
Program

1985

Producers:

Music Director: Tadeusz Kozłowski
Staging: Teresa Kujawa
Scenography: Krzysztof Pankiewicz
Choir management: Henryk Karpiński
Direction: Teresa Kujawa
Choreography: Teresa Kujawa
Handbook edited by: Ewa Juszyńska-Poradecka

Cast:

Stolnik: Tomasz Fitas, Zdzisław Krzywicki, Andrzej Malinowski, Romuald Tesarowicz
Zofia: Hanna Klimczak, Sylwia Maszewska, Roma Owsińska, Maria Szczucka
Dziemba: Ryszard Czogała, Tomasz Fitas, Leonard Katarzyński, Zdzisław Krzywicki, Piotr Nowacki
Janusz: Wiesław Bednarek, Jerzy Jadczak, Krzysztof Leszczyński, Andrzej Niemierowicz
Halka: Ewa Karaśkiewicz, Jolanta Kondraciuk, Elżbieta Nizioł, Barbara Rusin
Jontek: Andrzej M. Jurkiewicz, Tadeusz Kopacki, Józef Przestrzelski, Zygmunt Zając
Dudarz: Ryszard Czogała, Leonard Katarzyński, Ludwik Krogulski
Gość I: Krzysztof Bednarek, Zdzisław Chudecki
Gość II: Jerzy Rynkiewicz, Ryszard Adamus
Wieśniak: Krzysztof Bednarek, Krzysztof Dyttus, Ryszard Wróblewski
partie solowe w mazurze: Anna Fronczek-Lewandowska, Hanna Grajeta, Dobrosława Gutek-Woźniak, Liliana Kowalska, Grażyna Popławska, Małgorzata Sładysz, Edyta Wasłowska, Ewa Wycichowska, Sławomir Balcerek, Czesław Bilski, Andrzej Cybulski, Bogdan Jankowski, Kazimierz Knol, Roman Komassa, Tadeusz Kopeć, Tomasz Łukaszyński, Wacław Niedźwiedź, Jerzy Rumak, Zbigniew Sobis, Krzysztof Starczewski, —-
partie solowe w tańcach góralskich: Renata Dąbrowska, Hanna Grajeta, Michalina Korniluk, Malwina Poleszak, Grażyna Popławska, Małgorzata Sładysz, Małgorzata Świtała, Maria Wójcicka, Sławomir Balcerek, Jarosław Biernacki, Andrzej Cybulski, Tomasz Jagodziński, Bogdan Kaluszka, Tomasz Łukaszyński, Bogusław Topajew
Underlined persons were a part of premier cast