English
DATE
PREMIERE
5,
February 2000

Composer:

Giacomo Puccini

MADAME BUTTERFLY

(Polski) Afisz

2000

Producers:

Music Director: Jacek Boniecki
Staging and direction: Jarosław Marszewski
Decorations: Radek Dębniak
Costumes: Monika Graban
Light: Jerzy Stachowiak
kierownictwo chóru: Marek Jaszczak
współpraca muzyczna: Piotr Wujtewicz