English

Wera Kuźmińska

Crew: Soliści

————

W 1954 roku swoim głosem inaugurowała działalność Opery Łódzkiej brawurowo wykonując partię Hanny w Strasznym dworze. Od tego momentu stała się sopranowym „filarem”, który błyszczał w kolejnych kreacjach wokalno-aktorskich artystki. Obsadzona była niemal w całym repertuarze Opery, a najważniejsze wykonywane partie to m.in.: Tatiana w Eugeniuszu Onieginie, tytułowe Madame Butterfly i Tosca, Mimi w Cyganerii Pucciniego, Małgorzata w Fauście Gounoda, Caton w Casanovie Różyckiego, Nedda w Pajacach Leoncavalla, Elwira w Don Juanie Mozarta, Amelia w Balu maskowym i niezrównana tytułowa Halka Moniuszki. Była wzorem dla kolejnych pokoleń artystów operowych.

W otwartym w 1967 roku Teatrze Wielkim w Łodzi wystąpiła tylko jako Cześnikowa w Strasznym dworze, przekazując  tym samym młodszym koleżankom i kolegom symboliczną pałeczkę artystyczną i tradycję Opery Łódzkiej.