English

3 x GREK ZORBA NA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA

————

Tym razem przyszło nam świętować niestety bez Publiczności, a przynajmniej bez szczelnie wypełnionej widowni teatru, co – może nie zawsze, ale bardzo często – ma miejsce na prezentowanych przez naszych tancerzy spektaklach. Jednak nie bylibyśmy sobą gdybyśmy nie próbowali „wciągnąć” wielbicieli sztuki tańca w nastrój i atmosferę przedstawień, które zrobiły największe wrażenie, wywołały wiele emocji, zachwyciły inscenizacją i choreografią; pokazały umiejętności i talent naszego zespołu baletowego.

A jak to zrobimy?… Z pomocą trójki znakomitych fotografów, którzy swoimi pracami – też przecież artystycznymi – pokazują jak ta sama sytuacja sceniczna może zmieniać się w obiektywie autora, przynosząc zupełnie nową jakość artystyczną. Zajrzyjmy więc na wystawę fotografii baletowej autorstwa Joanny Miklaszewskiej, Ewy Ryszkowskiej i Pawła Augustyniaka, którzy każdy w swój jedyny i niepowtarzalny sposób obserwowali ostatnią naszą premierę baletową czyli GREKA ZORBĘ. Wystawa miała zawisnąć w teatralnym foyer, ale dziś możemy zobaczyć ją tylko on-line.
Zatem 3 x Zorba! Przeżyjmy to raz jeszcze… Naprawdę warto!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zostałam tancerką, bo pragnęłam latać. Zawsze poruszało mnie przekraczanie siły ciążenia. Taniec przekazuje i rozbudowuje uniwersalny język komunikacji, rodzi radość i piękno, poszerza ludzką wiedzę. W tańcu chodzi o kreatywność… wciąż od nowa… w myśleniu, w działaniu, w tworzeniu, w przedstawianiu. Nasze ciała są narzędziem ekspresji, a nie odtwarzania. Świadomość tego wyzwala naszą zdolność tworzenia, jest najważniejszą lekcją i darem związanym z uprawianiem sztuki. Taniec składa się z ludzi, ludzi i idei.
Widzowie mogą zabrać twórczy impuls do domu i uruchomić go w życiu codziennym.

                   Trisha Brown

Międzynarodowy Dzień Tańca jest świętem ustanowionym w 1982 roku przez Komitet Tańca Międzynarodowego Instytutu Teatralnego. 29 kwietnia wybrano na pamiątkę chrztu wielkiego reformatora sztuki tańca, twórcy europejskiego teatru baletowego, francuskiego tancerza i choreografa Jeana-Georges’a Noverre’a.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W premierowym spektaklu tańczyli:
Zorba: Joshua Legge
John: Dominik Senator
Marina: Laura Korolczuk
Madame Hortense: Alicja Bajorek
Manolios: Yuki Itaya

soliści, koryfeje, zespół baletowy Teatru Wielkiego w Łodzi

 

GREK ZORBA w obiektywie Pawła Augustyniaka:

GREK ZORBA w obiektywie Joanny Miklaszewskiej:

 

GREK ZORBA w obiektywie Ewy Ryszkowskiej: