English

Bajkopera

OPIS PROGRAMMY

Niniejszy rozdział opisuje model symulowanej sieci, funkcje realizowane przez program oraz środowisko dydaktyczne z zestawem zadań, w którym jest on wykorzystywany. Najważniejszym celem programu jest umożliwienie przyszłemu użytkownikowi samodzielnej konfiguracji parametrów sztucznej intersieci oraz sprawdzenia, czy wprowadzone ustawienia są prawidłowe. Dlatego największy nacisk położono na symulowanie tych mechanizmów zestawu protokołów TCP/IP, na które człowiek ma bezpośredni wpływ. Z praktyki autora wynika, że parametrami, które każdy administrator sieci musi umieć prawidłowo ustalać, są adres i maska IP oraz tablica tras. Są to parametry IP odpowiadające za poprawne przekazywanie pakietów i wzajemną osiągalność węzłów sieci. Pozostałe protokoły (TCP, UDP, ICMP, ARP), tworzące zrąb TCP/IP są bezobsługowe i nie wymagają zazwyczaj ingerencji człowieka. Postanowiono więc implementować tylko te z nich, które są niezbędne do prawidłowego działania IP. Z tego względu zaimplementowano ICMP, który jest blisko związany z IP, tym bardziej, że umożliwia on implementację testu ping. Innym protokołem, całkowicie bezobsługowym, który został włączony do symulacji, jest ARP. Decyzję taką podjęto, gdyż ARP jest niezbędny do działania IP w sieciach lokalnych będących obecnie najpopularniejszą technologią sieci komputerowych. Aby ułatwić konfigurację i diagnostykę sieci, program umożliwia śledzenie działania elementów sieci oraz przepływu pakietu, a także tworzenie zestawień: tabel adresów IP, tras i powiązań adresów (ARP). Pominięto całkowicie urządzenia pracujące w warstwie łącza. Symulowanie ich działania, a w konsekwencji umieszczenie ich na mapie, spowodowałoby znaczną jej komplikację. Dlatego program modeluje działanie protokołów łącza w możliwie prosty sposób. Podczas projektowania starano się, by program był intuicyjny i łatwy w obsłudze. Dlatego zdecydowano się na realizację graficznego interfejsu użytkownika wraz z mapą przedstawiającą topologię sieci. Umożliwia ona wybranie elementu sieci i skonfigurowanie go, a także animuje przepływ pakietów. Obsługa interfejsu jest realizowana przez standardowe mechanizmy Javy w wersji 1.0.2. Posiadają one pewne ograniczenia, szerzej omówione wewnątrz rozdziału. Wybranie języka Java do implementacji programu było, mimo pewnych problemów z interfejsem graficznym, właściwym krokiem. Dzięki temu program nie jest dedykowany do konkretnej platformy sprzętowej. Zaletami Javy ułatwiającymi implementację były obiektowy charakter języka oraz wbudowane mechanizmy zarządzania i synchronizacji wątków. Należy pamiętać, że do pracy z programem potrzebna jest przeglądarka obsługująca wirtualną maszynę Javy. Wymaganie to spełnia MS Internet Explorer lub Netscape Navigator w wersji 3.0 lub późniejszej oraz Sun HotJava.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Niniejszy rozdział opisuje model symulowanej sieci, funkcje realizowane przez program oraz środowisko dydaktyczne z zestawem zadań, w którym jest on wykorzystywany. Najważniejszym celem programu jest umożliwienie przyszłemu użytkownikowi samodzielnej konfiguracji parametrów sztucznej intersieci oraz sprawdzenia, czy wprowadzone ustawienia są prawidłowe. Dlatego największy nacisk położono na symulowanie tych mechanizmów zestawu protokołów TCP/IP, na które człowiek ma bezpośredni wpływ. Z praktyki autora wynika, że parametrami, które każdy administrator sieci musi umieć prawidłowo ustalać, są adres i maska IP oraz tablica tras. Są to parametry IP odpowiadające za poprawne przekazywanie pakietów i wzajemną osiągalność węzłów sieci. Pozostałe protokoły (TCP, UDP, ICMP, ARP), tworzące zrąb TCP/IP są bezobsługowe i nie wymagają zazwyczaj ingerencji człowieka. Postanowiono więc implementować tylko te z nich, które są niezbędne do prawidłowego działania IP. Z tego względu zaimplementowano ICMP, który jest blisko związany z IP, tym bardziej, że umożliwia on implementację testu ping. Innym protokołem, całkowicie bezobsługowym, który został włączony do symulacji, jest ARP. Decyzję taką podjęto, gdyż ARP jest niezbędny do działania IP w sieciach lokalnych będących obecnie najpopularniejszą technologią sieci komputerowych. Aby ułatwić konfigurację i diagnostykę sieci, program umożliwia śledzenie działania elementów sieci oraz przepływu pakietu, a także tworzenie zestawień: tabel adresów IP, tras i powiązań adresów (ARP). Pominięto całkowicie urządzenia pracujące w warstwie łącza. Symulowanie ich działania, a w konsekwencji umieszczenie ich na mapie, spowodowałoby znaczną jej komplikację. Dlatego program modeluje działanie protokołów łącza w możliwie prosty sposób. Podczas projektowania starano się, by program był intuicyjny i łatwy w obsłudze. Dlatego zdecydowano się na realizację graficznego interfejsu użytkownika wraz z mapą przedstawiającą topologię sieci. Umożliwia ona wybranie elementu sieci i skonfigurowanie go, a także animuje przepływ pakietów. Obsługa interfejsu jest realizowana przez standardowe mechanizmy Javy w wersji 1.0.2. Posiadają one pewne ograniczenia, szerzej omówione wewnątrz rozdziału. Wybranie języka Java do implementacji programu było, mimo pewnych problemów z interfejsem graficznym, właściwym krokiem. Dzięki temu program nie jest dedykowany do konkretnej platformy sprzętowej. Zaletami Javy ułatwiającymi implementację były obiektowy charakter języka oraz wbudowane mechanizmy zarządzania i synchronizacji wątków. Należy pamiętać, że do pracy z programem potrzebna jest przeglądarka obsługująca wirtualną maszynę Javy. Wymaganie to spełnia MS Internet Explorer lub Netscape Navigator w wersji 3.0 lub późniejszej oraz Sun HotJava.
Get in touch with coordinator
+48 574 139 317
(Polski) Iwona
(Polski) Kwasniak

Take part

Schedule:

Date
10.01
Hours
12:00
Date
04.10
Hours
10:00