Polski

Bliżej Teatru Wielkiego w Łodzi

Repertuar nasz cieszy się coraz większą popularnością, dlatego wychodzimy naprzeciw wszystkim, którzy chcą korzystać z niego w sposób regularny – grupom zorganizowanym, placówkom oświatowym. Uczestnicy akcji BTW mają możliwość nabycia zbiorowych biletów ze specjalną zniżką – w cenie 25 zł na spektakle szeregowe (30 zł na "Greka Zorbę", "My Fair Lady"), 40 zł na premiery (oprócz imprez obcych). Ku zachęceniu grona wychowawców – opiekunom młodzieży Teatr zapewnia bilety bezpłatne (jeden na 15-osobową grupę młodzieży). Warunkiem przystąpienia do akcji jest wypełnienie deklaracji poprzez dokonanie wyboru minimum czterech pozycji oraz przesłanie wypełnionego zgłoszenia. Termin składania zgłoszeń upływa z dn. 15 października. Bilety dla akcji Bliżej Teatru Wielkiego sprzedawane są na wybrane spektakle w określonej strefie widowni. Ich liczba jest ograniczona.
KONTAKT DO KOORDYNATORA
tel. 42 633 31 86,
42 647 21 22
Barbara
Emilianowicz