English

Aktualności

Published: April 28, 2024 17:56

Polskie Orędzie na Międzynarodowy Dzień Tańca

———— Jest czas rodzenia i czas umierania (…) czas płaczu i czas śmiechu czas lamentu i czas tańca. Księga Koheleta   Obiekt twórczości i sam twórca sztuki mieści się w samej osobie, (…) instrumentem tej sztuki jest ciało, a materią ruch człowieka. Roderyk Lange   Ciało myślące i czujące. W tańcu mówimy ciałem, a ono

Read more