English
DATE
PREMIERE
5,
December 1986

Composer:

BOGUSŁAW KACZYŃSKI – MONODRAM

O JANIE KIEPURZE I MARCIE EGGERT

Producers: