English
DATE
PREMIERE
2,
February 2016

Composer:

A. Szlosarczyk

GDZIE MIESZKA KRÓLEWNA ŚNIEŻKA?

Koncert chóru dziecięcego Teatru Wielkiego w Łodzi    2016

Producers:

Music Director: Maciej Salski
Direction: Agnieszka Białek
Scenic movement: Valentyna Batrak
Music: Michał Przeździecki, Jan Pawlak, Taras Hlushko, Magdalena Kowalczyk