English
DATE
PREMIERE
19,
September 1991

Composer:

RECITAL WOKALNY ANDRZEJ SZKURGAN i NADIEŻDA PAWLAK

Producers:

Cast:

(Polski) Prowadzenie: Bohdan Wróblewski
Underlined persons were a part of premier cast

(Polski) W programie pieśni kompozytorów: Mikołaj Łysienko, Jakow Stepowyj, Stanisław Ludkiewicz, Bogdan Drymałyk, Dezydery Zador, Mirosław Skoryk, Bogdanna Filc, Igor Szamo, Anatol Kos.