English
DATE
PREMIERE
5,
November 1976

SOJUSZ ŚWIATA PRACY Z KULTURĄ

Z okazji 59.Rocznicy Rewolucji Październikowej

Producers:

(Polski) Wystąpili: Teresa May-Czyżowska, Halina Romanowska, Zbigniew Borkowski, Tomasz Fitas
(Polski) Fortepian: Elżbieta Zwierzchowska
(Polski) Prowadzenie: Stanisław Dyzbardis, Ewa Poradecka