English
DATE
PREMIERE
16,
November 1987

Composer:

THE NATIONAL REPRESENTATIVE GROUP OF ISRAEL SHALOM

16 i 17 listopada 1987,  (Narodowy Izraelski Zespół Pieśni I Tańca)

Producers:

(Polski)

Spektakl wystawiony 16 i 17 listopada 1987