English
DATE
PREMIERE
14,
May 1986

Composer:

WARSZAWSKI TEATR PANTOMIMY – MISTERIUM PODRÓŻY

14 i 15 maja 1986

Producers:

(Polski)

Spektakl wystawiony 14 i 15 maja 1986.