English
DATE
PREMIERE
27,
April 1979

Composer:

DON CARLOS

(Polski) Plakat
(Polski) Afisz
Program

1979

Producers:

Music Director: Mieczysław Nowakowski
Staging and direction Choreography: Ladislav Štros
Choir management: Mieczysław Rymarczyk
Handbook edited by: Stanisław Dyzbardis