Polski
DATA
PREMIERY
27
kwietnia 1979

Kompozytor:

DON CARLOS

Plakat
Afisz
Program

1979

Realizatorzy:

Kierownictwo muzyczne: Mieczysław Nowakowski
Inscenizacja i reżyseria Choreografia: Ladislav Štros
Kierownictwo chóru: Mieczysław Rymarczyk
Redakcja programu: Stanisław Dyzbardis