English
DATE
PREMIERE
25,
June 1983

Composer:

Piotr Czajkowski

EUGENIUSZ ONIEGIN

1983

Producers:

Music Director: Tadeusz Kozłowski
Staging and direction: Maciej Prus
Scenography: Andrzej Witkowski
Choreography: Ewa Wycichowska
Choir management: Andrzej Chmielowiec
Handbook edited by: Stanisław Dyzbardis