English
DATE
PREMIERE
27,
October 1984

MANRU

(Polski) Plakat
(Polski) Afisz
Program

1984

Producers:

Music Director: Aleksander Tracz
Staging: Alicja Dankowska
Direction: Alicja Dankowska
Scenography: Marian Stańczak
Choreography: Janina Niesobska
choir preparation: Elżbieta Kwiecień
Children choir preparation: Janina Koprowska
Handbook edited by: Stanisław Dyzbardis