English

Adam Duliński

Crew: Soliści

————

Studia muzyczne (fortepian, organy) oraz wokalne ukończył w Krakowie pod kierunkiem wybitnych pedagogów: prof. B. Rutkowskiego, J. Chweczuka, A. Taubego, J. Gaczyńskiego, G. Serafina.

Pierwszy sukces artystyczny odniósł jako solista-instrumentalista, zdobywając jedną z czołowych nagród w kategorii „organy” na Konkursie Bachowskim w Poznaniu w 1949 roku. Jako solista – śpiewak debiutował partią Jontka w Halce Moniuszki w Operze Wrocławskiej w 1954 roku. Od 1964 roku – solista w Operze Łódzkiej, później w Teatrze Wielkim w Łodzi. W repertuarze miał blisko 60 ról operowych, w tym ponad 30 pierwszoplanowych.

Na obu łódzkich scenach wystąpił m.in. jako Doman w Legendzie Bałtyku Nowowiejskiego, Des Grieux w Manon Masseneta, Lorenzo w Fra Diavolo Aubera, Stefan w Strasznym dworze Moniuszki, Don José w Carmen Bizeta, Książę w Rigoletcie Verdiego, tytułowy Orfeusz w piekle Offenbacha, Pedrillo w Uprowadzeniu z seraju Mozarta, Nick w Dziewczynie z Zachodu Pucciniego, Fenton w Wesołych kumoszkach z Windsoru Nicolaia, Sancho Pansa w Człowieku z La Manchy Leigha.

W 1978 roku został zaangażowany do Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi w charakterze pedagoga śpiewu solowego na stanowisko wykładowcy; od 1981 roku był Dziekanem Wydziału Wokalno-Aktorskiego tej uczelni.

Prowadził także rozległą działalność koncertową w całym kraju, dokonał nagrań telewizyjnych i radiowych. Jako solista śpiewak występował indywidualnie i z zespołami operowymi w wielu krajach, m.in. w Grecji, Finlandii, Czechosłowacji, RFN, NRD, Jugosławii czy ZSRR.

Za osiągnięcia dydaktyczno-artystyczne został uhonorowany nagrodą II stopnia przez Ministra Kultury i Sztuki oraz Honorową Odznaką Miasta Łodzi.